Kartlegging av vannstand i private brønner

Landbrukskontoret har et ønske om å kartlegge vannstanden i private brønner hos bønder i Gjøvik kommune. Det er for å kunne være i forkant om det er behov for tiltak.

Er du bonde i Gjøvik kommune og har privat brønn, ønsker vi at du fyller ut skjemaet under. Skjemaet blir sendt direkte til landbrukskontoret i kommunen.