Kommunen vil betale tilbake parkeringsbøter

De som har fått parkeringsbøter etter klokka 15:00 vil få tilbake pengene sine.

Vi var litt for raske med ny skilting av nye parkeringstider. Skiltingen skulle først vært godkjent av Statens vegvesen. Det ble ikke gjort.

Derfor gjelder gamle tider for parkering, klokka 8:00-15:00 inntil videre.

Automatisk tilbakebetaling

De som har fått parkeringsbøter fordi de ikke har betalt etter klokka 15:00, får tilbake pengene. Vi har oversikt over hvem dette gjelder og de behøver ikke å foreta seg noe for å få disse pengene.

Vi har dessverre ingen mulighet til å finne ut hvem som har betalt uriktig mellom klokka 15:00 og 17:00, så vi har derfor ikke mulighet til å betale tilbake disse pengene.

Kommunestyret vedtok endrede parkeringstider

14. desember vedtok kommunestyret styringsdokumentet for 2024 og økonomiplan for 2024-2027. Et av innsparingstiltakene som ble vedtatt var å utvide avgiftsparkeringstiden fra 15:00 til 17:00. Det er dette vedtaket er bakgrunnen til endringene for parkering i Gjøvik.