Kommunene i Gjøvikregionen blir på Facebook

Etter en grundig vurdering har kommunene i Gjøvikregionen besluttet å opprettholde sine bedriftssider på Facebook. Konklusjonen i rapporten er at for kommunene kan det ha større konsekvenser å deaktivere alle sine Facebook kontoer enn å bli.

 «Det er viktig at kommunene er til stede på kommunikasjonskanaler der våre innbyggere er. Vårt formål med tilstedeværelse på Facebook er at vi skal spre informasjon om stor og smått som skjer i kommunene»

Les rapporten - Skal kommunene i Gjøvikregionen være på Facebook?  (PDF, 2 MB)

Bakgrunnen for vurderingen 

Kommunikasjonsforum for Gjøvikregionen har i vinter jobbet med en risikovurdering av kommunenes tilstedeværelse på Facebook. Bakgrunnen er at Datatilsynet i september 2021 offentliggjorde sine egne interne vurderinger av hvorvidt Datatilsynet som behandlingsansvarlig skulle opprette en bedriftsside på Facebook. Datatilsynets konklusjon var at personvernrisikoen ved tilsynets tilstedeværelse på Facebook i form av opprettelse av en bedriftsside, var for høy. Datatilsynet besluttet derfor å ikke opprette en Facebook-side. Datatilsynet kom samtidig med en anbefaling til andre virksomheter og offentlige aktører å gjøre sin egen vurdering av sin bruk av Facebook.

På bakgrunn av dette ble det satt ned en arbeidsgruppe som innhentet et mandat fra kommunedirektørene i kommunene i Gjøvikregionen til å gå i gang med å vurdere bruken av Facebook opp mot personvernrisiko. Arbeidsgruppen har bestått av ressurser innen kommunikasjon, personvernombud og informasjonssikkerhet. Arbeidsgruppen har gjort en grundig vurdering av kommunenes interesse i og ønske om å bruke Facebook, vurdert opp mot personvernrisiko.

Den største risikoen på Facebook er brukerne selv

En av de største risikoene på Facebook er brukerne selv. Mange brukere mangler kunnskap og informasjon om at innlegg som skrives på en åpen Facebook-side i form av reaksjoner, kommentarer eller lignende, vil ligge åpent tilgjengelig på internett.

«Det er derfor viktig at vi som offentlige aktører gir tydelig informasjon om dette i våre retningslinjer, og at vi informerer om nettvett og personvern» sier Lotte Kildeborg og Mari Bjørnstad Grønlie. «Tenk over hva du deler eller skriver på Facebook. Vi ønsker oss gjerne engasjerte innbyggere, men pass på at du ikke deler informasjon eller meninger i våre kommentarfelt du ikke ønsker skal være offentlige.»

Våre tips til innbyggere om bruk av Facebook 

1. Tenk over hva du deler

 • Vær kritisk og sørg for at du kan stå for det du legger ut! Publiser kun ting du ville sagt ansikt til ansikt.
 • Vurder hvordan du fremstiller deg selv.
 • Vær bevisst på hva slags personlig informasjon du publiserer. Ikke del sensitiv informasjon om deg selv eller andre.
 • Forvent at alle kan se informasjon du deler.
 • Ikke legg ut bilder av, eller informasjon om, venner eller kollegaer uten tillatelse.

2. Vær en venn på nett.

 • Vanlig folkeskikk gjelder også på nett. Vi tillater ikke mobbing.

3. Følg rådene for sikker pålogging

 • Lag unike passord for alle brukerkontoer.
 • Aktiver 2-trinns bekreftelse på Facebook. 

4. Tenk før du klikker

 • Spiller innholdet i meldingen på følelser som tillitt, frykt eller fristelser, samtidig som det prøver å få deg til å gjøre noe, så er dette kjente tegn på svindelforsøk.

Grundig vurdering av risikoer

Arbeidsgruppen har gjennomført en grundig risikovurdering og kommet fram til en rekke tiltak som reduserer personvernrisikoer.

Disse tiltakene er:  

 • Alle kommunene skal gjøre en kartlegging av sine Facebook-sider eller grupper, og gjøre en kritisk vurdering om det er noen kontoer som skal avsluttes.  
 • Det anbefales at alle kommunene gjør en gjennomgang av sine rutiner for opprettelse og bruk av Facebook. 
 • Bruken av Facebook Pixel på kommunenes nettsider avvikles. Facebook Pixel er en liten kodesnutt du legger til i koden på nettsiden, som gjør at innhold fra Facebook er synlig på nettsiden. 
 • All informasjon fra kommunene i Gjøvikregionen deles i flere kanaler. Det gjør at innbyggere selv kan gjøre et aktivt valg om å bruke Facebook eller ikke.  
 • Alle Facebook-sider skal ha tydelige retningslinjer som ligger åpne og lett tilgjengelige på siden, retningslinjene bør inneholde:  
 • Vurdering om at kommentarfelt skal sperres på alle innlegg eller noen innlegg (for eksempel innen spesifikke områder/temaer). 
 • Obligatorisk kurs og opplæring til alle ansatte som er administratorer, moderatorer eller redaktører for en Facebook-side, og/eller sosiale medier for øvrig.  
 • Krav om at alle medarbeidere som håndterer sin kommunes Facebook-side må ha aktivert to-trinns autentisering på sin private Facebook innlogging.  

Kontakt oss 

Lotte Kildeborg – kommunikasjonsansvarlig Gjøvikregionen Utvikling

Mari Bjørnstad Grønlie – kommunikasjonsrådgiver Gjøvik kommune