Kommunestyret har vedtatt ny parkeringsordning for Gjøvik fra 1. juni

Nå blir det to timer gratis parkering i Gjøvik sentrum fra 1. juni. Kommunestyret i vedtok nå i kveld (21. mars 2024) nytt parkeringsreglement for Gjøvik. Dette vil gjelde fra 1. juni.

Dette er kommunestyret sitt vedtak

  • To timer gratis parkering og maks tre timer parkering i «indre sentrumssone» i Gjøvik by på hverdager klokka 08:00-16:00, og på lørdager klokka 10:00-16:00. 
  • For dagparkering/langtidsparkering utenfor «indre sentrumssone» er det betaling fra klokka 08:00-16:00 på hverdager. Gratis på lørdager. 
  • I kommunens parkeringshus i Farverikvartalet og Nytorvet må du betale timesats/dagparkering på hverdager og helg. Nytorvet parkeringshus er ennå ikke åpnet. Parkeringshuset vil bli åpnet i løpet av våren. 
  • Nye parkeringsgebyrer ble vedtatt, disse vil også gjelde fra 1. juni. Se tabell lengre ned på denne siden. 
  • Kommunestyret vedtok å behandle parkeringsordning/reglement og satser for parkeringshus i Røverdalen når det er klart til å tas i bruk. Parkeringshuset i Røverdalen skal etter planen være ferdig høsten 2026.

Kommunestyrets vedtak har kun effekt for 2024. Endelig vedtak med videreføring av tiltakene, vil være avhengig av evaluering og helhetlig prioritering og behandling i økonomiplanen for 2025-2028. 

Her kan du lese saksframlegget. 

Oversikt over parkeringssoner og betalingssatser

Forslag parkeringliste med parkeringssoner
Oversikt Første time Andre time Tredje time
Timeparkering indre sentrumssone, maks tre timer. Hverdager kl. 08:00-16:00. Lørdager kl. 10:00-16:00 Gratis Gratis 50 kroner per time
Dagparkering ytre sentrumssone, hverdager kl. 08:00-16:00 35 kroner per time, 70 kroner per dag 35 kroner per time, 70 kroner per dag 35 kroner per time, 70 kroner per dag
Timesparkering rundt sykehuset, hverdager kl. 08:00-16:00 35 kroner per time 35 kroner per time 35 kroner per time
Timesparkering, Vitensenteret, hverdager kl. 08:00-16:00 35 kroner per time, 70 kroner per dag
Dagparkering Gjøvik gård, hverdager kl. 08:00-16:00 35 kroner per time, 70 kroner per dag
Dagparkering Gjøvikstranda/Mjøsstranda, Bryggevegen hverdager kl. 08:00-16:00 35 kroner per time/dag
Dagparkering Campus arena, hverdager kl. 08:00-16:00 35 kroner per time/dag
Dagparkering Fastland, hverdager kl. 08:00-16:00 Gratis Gratis 35 kroner per time/dag
Nytorvet parkeringshus, alle dager 40 kroner per time, maks 150 kroner per døgn
Farverikvartalet parkeringshus, alle dager 40 kroner per time, maks 150 kroner per døgn
Dagparkering Tennishallen, hverdager 08:00-16:00 35 kroner per time/dag
Parkering Rambekkmoen, maks åtte timer Gratis Gratis Gratis
Parkering Fredevika, maks åtte timer Gratis Gratis Gratis
Parkering Øverby, maks åtte timer Gratis Gratis Gratis

Hva gjelder fram til 1. juni? 

Fram til 1. juni må betale parkeringsavgift for å stå parkert på kommunale parkeringsplasser mandag-fredag klokken 08:00-15:00. På lørdag og søndag er det gratis.

Vi vil komme med mer informasjon og illustrasjonskart over alle parkeringsplasser i Gjøvik sentrum i løpet av våren. Illustrasjonskartet vil vise hva som er indre og ytre sentrumssone og hvor det er dagparkeringer.