Kommunestyret sa ja til reklamefinansiert sykkelparkering

Mot fire stemmer valgte kommunestyret torsdag å si ja til reklamefinansiert sykkelparkering. 

Dermed vil det bli plassert ut ti sykkelparkeringsstativ rundt om i byen som sikrer trygg parkering for innbyggerne. 

Gjøvik kommune har fått tilbud via et selskap som heter Baia Mobility til å delta i et femårig pilotprosjekt sammen med en annen kommune.

Pilotprosjektet finansieres i sin helhet ved hjelp av reklameskjermer som er tilknyttet hver stasjon. Her vil kommunen få mulighet til en egen infoskjerm-funksjon som aktiveres av bevegelse. Skjermene kan også vise kart over hovednett for sykkel med snarveger, turmuligheter, sykkelparkeringer, ulike sykkelkampanjer, destinasjoner og kulturopplevelser. 

Det er Gjøvik kommune som sjøl velger ut hvor stativene skal stå, og prosjektet skal evalueres etter de fem årene som prosjektperioden varer.