Gjøvik kommune

Kopperud skole imponerte Erna Solberg

Kopperud skole imponerte Erna Solberg

Rektor Ragnhild Ulheim, skolesjef Hilde Dahl Lønstad og rådgiver Lisbeth Sydbøge ønsket Erna Solberg velkommen  25. januar på Kopperud skole på Gjøvik. Hun ble imponert.

Rektor presenterer hvordan Kopperud skole jobber med prosjektet - Klikk for stort bilde

Anledningen til politikerbesøket var at de ønsket å presentere resultatene av læringsmiljøprosjektet som Gjøvik kommune startet opp med i 2020 etter de ble inspirert av et lignende prosjekt i Oslo.

I tillegg til vår tidligere statsminister, varaordfører Anne Bjertnæs og skoleledelsen, var en gruppe elever fra 10. trinn, noen av deres lærere og læringsmiljøteamet til stede.

Nytt lovverk ble starten

"Elever og foresatt skal oppleve Kopperud skole som et trygd sted å være og et godt sted å lære"  lyder oppdraget som Kopperud skole gikk inn i prosjektet med.

Etter det ble innført et nytt lovverk i opplæringsloven som sikrer at alle har rett til et godt og trygt skolemiljø, opprettet Gjøvik kommune læringsmiljøteamet som skal jobbe mot alle kommunens skoler. 

Har effekt mot mobbing og klikkdannelser

En del av å et trygt skolemiljø er å minimere mobbing.

- Mobbeforskning viser at vi må jobbe med hele gruppa og ikke peke på enkeltelever for å få et godt miljø, forklarer Sydbøge. Og elevene forsikrer at dette prosjekt har vist gode og ekte resultater i arbeidet mot mobbing og klikkdannelse i klassene.

Lederne ved Kopperud skole legger vekt på å jobbe systematisk, få fram elevenes stemme og også hjelpe lærerne med å få verktøyene de trenger for å være trygge voksne for elevgruppa.

-Vi som voksne må ta på oss ansvar og gjør det beste slik at elevene har det godt her, forklarer ledelsen.

Elevene snakker med Erna Solberg - Klikk for stort bilde

Nye verktøy til lærerne og elevene

Da Læringsmiljøteamet først kom til skolen, begynte de å utvikle verktøy med lærerne som disse kunne ta med seg i klassene.

- Det hjelper oss til å jobbe grundig, beskriver en av lærerne. Læringsmiljøteamet har også gitt lærerne mer tid til å jobbe med klassemiljøet.

Ett av verktøyene elevene begynte å jobbe med var verdiplakater. Først bestemte de seg for ulike verdier, deretter fikk alle elevene gule post-it-lapper for å selv gi innspill til hvordan de kan ta med seg disse verdiene i klasserommet.

Ikke le når noen gjør feil

Denne systematikken er også Erna Solberg imponert over.

- Det er en god vei å gå for flere, sa hun, med håp om at mange kommuner kommer til å herme etter Gjøvik i framtida.

Til slutt spurte Erna elevene: - Så hvordan viser man respekt?

- Respekt viser vi for eksempel i at du ikke ler når noen gjør feil, kom det raskt fra en av elevene.

Medlemmene av læringsmiljøteamet, som satt ved siden av elevene, nikket nikket anerkjennende - og var trolig litt stolte over sine elever.