Lufteledningen på den gamle fergeruta mellom Gjøvik og Mengshoel er fjernet

 Arbeidet med å fjerne den gamle lufteledningen mellom Gjøvik og Mengshol er nå utført

Oppdatert informasjon 27.november.2020: Arbeidet med å fjerne den gamle lufteledningen mellom Gjøvik og Mengshol er nå utført. Mesteparten av ledningen med en god del tauverk er fjernet. Lufteledningen som ligger under vår 400 mm pumpeledning for spillvann fra Bråstad til Rambekk, kunne ikke fjernes, men er kappet på hver side av pumpeledningen, på ca. 30 m dyp.

På mandag 23.november starter Gjøvik kommune med arbeidet med å fjerne rester i fra lufteledningen til ferjeleie mellom Gjøvik og Mengshoel.

I sommer ble kommunen gjort oppmerksom på at det lå igjen rester etter den gamle lufteledningen som ble brukt for å holde isen oppe da Mjøsfergen trafikkerte Mjøsa. Kommunen har fått flere bekymringsmeldinger fra Skibladner og Båtforbundet. Nå skal restene fra lufteledningen fjernes. 

Arbeidet starter mandag den 23.november

Arbeidet med å fjerne lufteledningen starter mandag 23.november, og det vil ta ca en uke. 

Gjøvik kommune har engasjert dykkerfirmaet Spiromarine til å fjerne så mye som mulig av lufteledningen på den gamle fergeruta mellom Gjøvik og Mengshol. En undervannsrobot har kartlagt ledningen og tauverk.  Ledningen skal kuttes på  50-100 meters dybde. Løsgjort tau og lufteledning vil fraktes til Gjøvik båthavn og leveres videre til avfallsmottak.