Marit Lium Dahlborg blir assisterende rådmann i Gjøvik kommune

Kommunalsjef for administrasjon, forvaltning og teknisk drift Marit Lium Dahlborg får økt ansvar og ny tittel som assisterende rådmann. Hun har vært rådmannens stedfortreder i flere år, og rollen som nestkommanderende blir nå formalisert.

Kommunestyret ble torsdag morgen orientert om endringene i administrasjonen.

Ikke flere i administrasjonen

Marit Lium Dahlborg beholder sine oppgaver som kommunalsjef, men får tilleggsoppgaver som assisterende rådmann. Hun vil nå få ansvaret for innføring av teknologi i alle sektorer i kommunen. På sikt vil ansvaret kunne endres og utvides.

Rådmann Magnus Mathisen er svært glad for at Marit Lium Dahlborg vil ta på seg dette ansvaret.

- Kommunen står foran store utfordringer der oppgaver må løses på nye måter gjennom innføring av teknologi. Marit har bred og lang erfaring fra administrativ ledelse og er godt kvalifisert til å ta dette ansvaret, sier Mathisen.

Behov for å styrke toppledelsen

Rådmannen har også sett behovet for å styrke den administrative toppledelsen for å matche den økte kapasiteten til den nye politiske ledelsen.

– Med både ordfører og varaordfører i 100 prosent stilling og opposisjonsleder i 50 prosent stilling stilles det høyere krav til den administrative ledelsen, og en stilling som assisterende rådmann vil øke administrasjonens kapasitet til å følge opp politiske initiativ, sier Magnus Mathisen.

«Motiverende med økt ansvar»

Dahlborg er glad for å ha fått tilliten som assisterende rådmann.

- Gjøvik kommune er en spennende kommune å være leder i. Med dyktige medarbeidere og medledere i alle sektorer. Det er motiverende å få økt ansvar i ledelsen av kommunen, sier Marit Lium Dahlborg. Hun forteller at hun er spesielt opptatt av at vi utnytter de mulighetene teknologi og nye arbeidsformer gir oss i utviklingen av tjenestene.

- Jeg takker for tilliten, sier den nyutnevnte assisterende rådmannen.