Mer skader på badstua enn antatt, åpner igjen i mars

Det viser seg at skadene etter uværet Hans er mer omfattende enn først antatt. Derfor vil vi ikke kunne åpne badstua før jul som vi håpet på.

Kommunen og DNT, som drifter badstua, hadde befaring  og orientering fra Syljuåsen torsdag 14. desember. 

Badstua ble rammet da uværet Hans herjet.  Etter at vi  har revet ut gulvet fra undersiden og forsøkt å tørke opp konstruksjonene og tatt prøver, viser det seg at skadene er større enn vi trodde. Skadene er hele vegen opp i gulvet med muggsopp slik at det må repareres fra oversiden også. Det innebærer en større jobb enn først antatt. 

Et tilbud som er savnet

- Vi hadde så inderlig håpet å kunne åpne badstua igjen til jul, men det går dessverre ikke, sier teknisk sjef i Gjøvik, Jan Tore Karlsen.  Han er ekstra lei seg på vegne av DNT som drifter badstua for kommunen.

- Det er krevende for DNT Gjøvik og omegn at vi får ytterligere utsettelser. I tillegg er det leit å skuffe publikum som kontakter oss daglig med spørsmål om når badstua åpner. Mange er blitt veldig glad i dette tilbudet, særlig i vinterhalvåret. Men vi forholder oss til det faktum at vi ikke får påvirket rehabiliteringen, og må gjøre det beste ut av situasjonen. Så gleder vi oss stort til den dagen vi kan annonsere at badstua igjen kan åpnes, sier daglig leder i DNT Gjøvik og omegn.

Åpner senest 15. mars

Karlsen sier at de jobber for å få åpnet badstua igjen senest 15. mars. 

Vi vet at sjøl om badstua har vært stengt siden Hans, er det flere som bader fra området - også nå i vinter. Det gjør at kommunen kommer til å brøyte en sti bort til trappa slik at isbaderne enklere kommer til trappa ned i vannet.  
– Vi krysser selvsagt fingrene for at dette ikke skjer igjen, og mener det er en klok beslutning av Gjøvik kommune å heve badstua med enda en halv meter, slik det nå er lagt til rette for, kommenterer Hovland.