Møte om svømmehall, studentboliger og parkeringshus

Drøyt 50 personer møtte for å få orientering om det som skal skje i Røverdalen framover. Mye av fokuset ble parkering. 

Programmet for møtet som ble holdt i Fjellhallen 21. februar var orientering om de to store byggeprosjektene i Røverdalen: Parkeringshuset/studenthybelbygget og oppussingen av svømmehallen.

Svømmehallen klar på slutten av 2025

Andrè Kristiansen fra Backe Oppland er prosjektleder for svømmehallen i Røverdalen.

Prosjektet har ei kostnadsramme på 150 millioner, pluss moms. Svømmehallen i Røverdalen ble bygd i 1973 og det har vært stengt de siste åra i påvente av full renovering. Nå blir det nytt basseng, opplæringsbasseng med hev-senk bunn, ny garderobe og badstue. Det nye bassenget blir laget i stål, ikke med fliser slik det gamle var. Forklaringen er at dette holder seg bedre. I taket, og trolig veggene rundt det store 25 meter bassenget blir det treverk av et eller annet slag, og prosjektlederen lovet at dette skal bli fint.

Kristiansen fortalte at det blir ny inngang via grotteinngang som går fra hovedinngangstunnelen til Fjellhallen.

Parkeringshus og studenthybler

Jan Bøye Leirhol, prosjektleder fra Veidekke Bygg Innlandet, har ansvaret for det nye parkeringshuset og studentboligene som skal bygges i Røverdalen. Prislappen er på 310 millioner kroner.  Det blir 240 studentboliger, derav de aller fleste er beregnet for en person. Blokkene blir i åtte etasjer over parkeringshuset. Blokkene får trekledning og har mye massivtre innvendig.

Nå arbeider entreprenøren med å legge om vann og avløp. 

Bøye Leirhold fortalte at mange kabler, blant annet høgspent, må flyttes rundt. Etter påske starter de peling og betongarbeid. Det vil bli noe pigging, men da vil naboene bli varslet. Kan også bli sprenging. Arbeidstida er regulert fra 7:00 til 19:00 og det vil ikke bli støy i helgene.

15. august 2026 skal prosjektet være ferdig. Det vil da bli rundt 180 parkeringsplasser, hvorav inntil 25 kan leies av studentene. Hvordan prisene her blir, er ennå ikke bestemt. 

Mange spørsmål om parkering

Ikke uventet ble det mange spørsmål omkring parkeringssituasjonen for de som bruker Fjellhallen, som skal holde åpen under hele byggeperioden.

Fra 22. februar er hele plassen stengt for parkering. Både hockeyklubben og svømmeklubben var godt representert på møtet onsdag ettermiddag. Flere var opptatt av at det er vanskelig å slippe av unger til aktivitetene, særlig mindre barn som gjerne skal ha med seg mye utstyr til treningene.

Kennet Skjærbekk er prosjektleder fra Gjøvik kommune både for svømmehallen og parkeringshuset/studenthyblene. Han fikk mange innspill og hadde også god informasjon til de som var kommet.

Parkering på Tietoevry

Skjærbekk informerte om at kommunen har fått en avtale med Tietoevry i Hans Mustads gate. Nå kan innbyggerne parkere der mellom klokken 16:30 og 23:00.

Kommunen er klar over at dette medfører et stykke å gå til Fjellhallen, men den planlagte løsningen med å bruke den såkalte Mustadtunnelen, som går fra «baksiden» av Fjellhallen med endepunkt i Hans Mustads gate, ikke er mulig per nå.

– Den fungerer utmerket som rømningsveg, men er bratt og ikke universelt utformet. Den er heller ikke oppvarmet, men vi jobber med å finne en løsning på hvordan den kan kunne brukes, sa daqlig leder i Gjøvik Olymiske Anlegg. 

Parkering ved Gjøvik skole

Flere tok til ordet for å kunne parkere utenfor Gjøvik skole. Kommunens prosjektleder kunne orientere at det er inngått en avtale om at dette er mulig ved større arrangement. 

Denne løsningen forutsetter at frivillige parkeringsvakter sørge for orden i rekkene, og ingen biler kan stå på området gjennom natten.

– Det er ønskelig fra rektor at denne løsningen benyttes hovedsakelig ved større arrangementer i helgene, fordi mange barn som bor i Gjøvik sentrum bruker plassen også utenom skoletid, sa prosjektleder Kennet Skjærbekk. Han lovde likevel å ta med seg ønsket om å kunne parkere ved skolen på kveldstid også når det ikke er større arrangement.