Musikk i Innlandet er stiftet

Musikk i Innlandet er nå en realitet. Torsdag 28. januar signerte fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen stiftelsesdokumentene i kommunestyresalen i Gjøvik.

Planen var en storstilt fest med lokale musikere som skulle kaste glans over starten på Musikk i Innlandet. Koronaen satte en stopper for dette. I stedet ble det en helt enkel markering av stiftelsen, der fylkesordføreren hadde med seg ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen, kultursjef i Gjøvik, Anna Thorud Hammer, varaordfører i Gjøvik, Anne Bjertnæs, leder for interimstyret, Hanne Varhaug Søberg og rådgiver for kultur i Innlandet fylkeskommune, Øyvind Midtskogen.

For hele Innlandet

Gjøvik ble valgt som vertskap for Musikk i Innlandet, men selskapet skal være et verktøy for hele Innlandet for å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet. Dette handler også om å få til flere produksjoner i tillegg til å styrke formidlingen av musikk.

Musikk i Innlandet skal ikke kobles til ei fast scene eller fast ansatte musikere. Modellen er inspirert av Teater Inlandet og legger opp til samarbeid mellom musikere, produsenter og kulturarrangører i hele Innlandet.

En milepæl

- Dette er en stor dag, en milepæl. Jeg får ikke sagt det mange nok ganger hvor glad jeg er og hvor stor betydning jeg tror dette vil ha for hele Innlandet, sa ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen. Han pekte på hvor mange som virkelig har skjønt hvor mye kultur betyr for dem i disse koronatider.

- Det å samles ute og inne der noe formidles fra ei scene for et stort eller lite publikum, gir oss mye. Jeg savner det veldig, sa ordføreren og understreket at det er nå jobben den virkelige jobben med Musikk i Innlandet starter.

Valg av styre og generalforsamling

Det er et interimstyre med Hanne Varhaug Søberg som leder, som har ført vedtekene i penn. Fylkesordføreren og kultursjef i Innlandet, Randi Langøigjelten er valgkomitè og skal finne fem personer som skal sitte i styret, samt tre vararepresentanter. Generalforsamlingen skal holdes så fort som mulig.

- Jeg er trygg på at Gjøvik vil bli et godt vertskap, men Musikk i Innlandet er et løft for hele Innlandet, påpekte fylkesordfører Hagen. Både han og ordføreren lovet at det skal bli en stor fest med musikk og taler når koronasituasjonen tillater det.