Nå starter oppgraderinga av Prost Bloms gate

6. november starter anleggsarbeidet på strekningen mellom Fastland og krysset med Tranbergvegen. Gata skal bli mer trafikksikker og gamle vann- og avløpsrør skal skiftes ut.

Fylkeskommunen skal ruste opp gata for å gjøre den mer trafikksikker for fotgjengere og syklister. Gjøvik kommune skal skifte ut 50–80 år gamle vann- og avløpsledninger. Mye av arbeidet må skje ved å grave midt i gata. Derfor må en del av den stenges helt i en periode. 

Berører sidegater

Strekningen mellom krysset med Parkvegen ved Fastland og krysset med Føllingstads veg blir stengt fra 6. november fram til månedsskiftet mars/april neste år. 

Stenginga av den nedre delen av Prost Bloms gate berører flere av de kommunale gatene på boligområdet Kråkjordet .

  • Parkvegen blir åpen i begge retninger via ei midlertidig omlegging av krysset
  • Kauffeldts veg blir i hovedsak åpen for kryssende biltrafikk og helt åpen for fotgjengere som skal krysse Prost Bloms gate
  • F. L. Suhrs veg blir helt stengt i krysset med Prost Bloms gate
  • Kirkevegen blir åpen for gjennomkjøring til Føllingstads veg og omvendt

Kryssing for fotgjengere

Entreprenøren som jobber for fylkeskommunen og Gjøvik kommune vil legge til rette for at fotgjengerne skal kunne krysse Prost Bloms gate på en trygg måte. Mange må krysse denne gata for å komme seg til og fra skoler og fritidsaktiviteter, eller til og fra jobb i bykjernen.

- Vi vil legge forholdene til rette og skilte og gjerde inn trygge atkomstveger for fotgjengerne. Det er viktig å følge med på skilt og respektere anleggsgjerdene som entreprenøren setter opp, sier byggeleder Rune Bratteng i Innlandet fylkeskommune.

Omlegging av bussruter

Innlandstrafikk legger om kjøreruta til flere busslinjer som til vanlig kjører i denne delen av Prost Bloms gate. Noen endringer blir iverksatt fra tirsdag 6. november. Fra 27. november blir det flere endringer, når arbeidet i den øvre delen av Prost Bloms gate begynner. 

Den øvre delen er strekningen mellom krysset med Føllingstads veg og krysset med Tranbergvegen/Øverbyvegen (også kalt «Helvetessvingen»). På denne strekningen blir det innsnevringer til ett kjørefelt flere steder. Der blir de anleggsarbeid fram til neste høst.

Informasjon om endringer i bussrutene og flytting av holdeplasser blir lagt ut på Innlandstrafikk sine nettsider. 

Må regne med forsinkelser

Byggeleder Rune Bratteng ser at det kan bli litt vanskelig å være trafikant i Nordbyen i Gjøvik mens anleggsarbeidet pågår, spesielt i starten.

- Det kan ta noen dager å venne seg til et nytt kjøremønster. Noen må trolig også beregne litt bedre tid for å komme seg dit de skal. Vi håper at folk har forståelse for at vi må stenge gata for å skifte vann- og avløpsrør og ruste opp fylkesvegen. Når kommunen og fylkeskommunen jobber sammen, sparer vi i hvert fall trafikanter og beboere for én periode med graving, sier Bratteng. 

Det blir tilgang til eiendommer som ligger inntil Prost Bloms gate i det meste av byggetida. Entreprenøren vil kontakte grunneiere på forhånd, når de må grave over gata på en slik måte at det berører avkjørselen til eiendommen.