NTNU og Gjøvik kommune har signert universitetskommuneavtale

Mandag 15. februar ble samarbeidsavtalen signert for universitetskommunen Gjøvik, hvor NTNU og Gjøvik kommune skal samarbeide om faglig utvikling innen forskning, innovasjon og utdanning.

– Det er en stor glede for meg som rektor å formalisere det faglige samarbeidet med Gjøvik kommune gjennom en universitetskommuneavtale. Denne avtalen skal bidra til en toveis kompetanse- og kunnskapsoverføring mellom akademia og kommune. Og med det bidra til innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning innovasjon og utdanning, sa rektor ved NTNU, Anne Borg.

Et steg videre for samarbeidet med kommunen

NTNU i Gjøvik og Gjøvik kommune har et godt samarbeid i dag og jobber allerede tett sammen på en rekke ulike områder. Etter fem år med et universitet i kommunen tar partene et steg videre og formaliserer det faglige samarbeidet gjennom en universitetskommuneavtale. Gjøvik har nå gått fra å være en kommune med et universitet til å bli en universitetskommune. Dette innebærer et mer systematisk samarbeid der forskning og innovasjon skal brukes for å bedre kommunens tjenester.

Selve signeringen foregikk digitalt. Ordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen, deltok fra rådhuset sammen med rådmann Magnus Mathisen og varaordfører Anne Bjertnæs. NTNUs rektor, Anne Borg, deltok fra Trondheim og startet møtet med å gratulere til Gjøvik kommune og NTNU for denne viktige samarbeidsavtalen.

– Det er viktig å markere denne dagen. Nå har alle NTNUs tre byer universitetskommuneavtaler og det blir spennende å følge med videre på dette samarbeidet, sa Borg.

En stor dag for Gjøvik kommune

– Dette er en stor og viktig dag for Gjøvik kommune. NTNU leverer hver dag utdanning og forskning til det beste for samfunnet rundt oss. En universitetskommuneavtale lager rammene for at Gjøvik kommune i fremtiden skal være med på noe av denne viktige forskningsaktiviteten i fremtiden. Det trenger vi og ser vi veldig frem til, sa ordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen.

Gjøvikordføreren sa videre at NTNUs slagord «Kunnskap om en bedre verden» er noe kommunen tar på alvor og vil leve opp til. – Dette er en start på en veg som blir stor og utfordrende for oss alle sammen.

Samarbeidet starter rundt helse og velferd

Partene er enige om å starte samarbeidet opp rundt helse og velferd hvor det inngås en separat delavtale. I tillegg skal man bygge videre på eksisterende prosjekter hvor partene i dag samarbeider. Målsetningen er å utvide samarbeidet til også andre områder etter hvert.

Hovedmålsettingene for samarbeidet vil være følgende:

  • Samarbeidet skal sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse som kommunesektoren trenger gjennom et forpliktende langsiktig samarbeid mellom universitetskommunen og universitetet.
  • Samarbeidet skal etablere en arena for forskningsbasert utdanning, etter- og videreutdanning, relevant praksis for studenter, forskerutdanning og forsking og innovasjon innen områder av strategisk nytte for sektoren.

Fordeler til studentene

Samarbeidet med Gjøvik kommune vil også komme studentene til gode. I avtalen står det at partene skal legge til rette for samarbeid gjennom bachelor- og masteroppgaver, praksisplasser for studenter, og andre tiltak som fremmer samarbeid mellom studenter ved NTNU og kommunen.