Gjøvik kommune

NTNU og Gjøvik kommune styrker samarbeidet

NTNU og Gjøvik kommune styrker samarbeidet

Gjøvik kommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ønsker å styrke sitt samarbeid, og har derfor signert en ny universitetskommuneavtale om faglig samarbeid for Smart og bærekraftig kommune.

Signering av ny universitetskommuneavtale. Fra venstre Gro Iren Kvanli Dæhlin og Anne Bjertnæs   - Klikk for stort bildeNy universitetskommuneavtale er signert. Fra venstre viserektor ved NTNU i Gjøvik Gro Iren Kvanli Dæhlin og varaordfører Anne Bjertnæs

Universitetskommuneavtale 

En universitetskommuneavtale er en samarbeidsavtale om faglig utvikling gjennom studentoppgaver, praksisplasser, forskning og utvikling, etter- og videreutdanning, gjesteforelesere, utveksling av personell og næringsutvikling.

Fra før har kommunen og NTNU en tilsvarende universitetskommuneavtale innen helse og omsorg

Mål for samarbeidet

Samarbeidet gir kommunen tilgang til relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse fra fagmiljøene ved universitetet, innen områder av strategisk nytte.

NTNU får gjennom Gjøvik kommune tilgang til en arena for praksisnær utdanning, forskning og innovasjon – et slags levende laboratorium.

Prosjektsamarbeid på tvers

Noen prosjekter og temaer som kommunen og NTNU ønsker å samarbeide om er:

  • Klimatilpassing av kommunens vann- og avløpsnett
  • «Klok graving» - Planlegging, prosesser og organisering ved gravearbeider
  • Resirkulering av byggmaterialer
  • Digital tvilling av Gjøvik til simulering på en rekke fagområder (inkl. Digital Mjøsa)
  • Bo hjemme lenger – Aktive, bevisste og selvhjulpne seniorer
  • Cybersikkerhet og –beredskap – øvelser og sikker digitalisering
  • Energieffektivisering

En attraktiv studentby

Som vertskommune for universitet og fagskole har Gjøvik kommune en viktig rolle i å utvikle Gjøvik til en attraktiv studieby, og i å ta i bruk kompetansen hos utdanningsinstitusjonene.

Visjonen til Gjøvik kommune er «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling!

Fordeler for studenter

Samarbeidet med Gjøvik kommune vil komme studentene til gode. I avtalen står det at partene skal legge til rette for samarbeid gjennom bachelor- og masteroppgaver, praksisplasser for studenter, og andre tiltak som fremmer samarbeid mellom studenter ved NTNU og kommunen.