Ny ordfører og varaordfører og nytt kommunestyre

19. oktober ble Anne Bjertnæs (H) Gjøviks første kvinnelige ordfører. Torvild Sveen (Sp) ble valgt til varaordfører.

19. oktober konstituerte det nye kommunestyret seg. Kommunestyret i Gjøvik består av 41 representanter. 

Disse sitter i kommunestyret:

Arbeiderpartiet:

Marianne Csirmaz, Even Solhaug, Kjersti Beck Bjørnback, Kristin Stensrud Longva, Ola Gram Dæhlen, Stian Simensen, Liv Thorsen, Magnar Linnerud, Arne Jørgen Skurdal, Dina Snuggerud Solhaug og Bjørn Stenvold

Senterpartiet:

Torvild Sveen, Ole Wilhelm Skundberg, Kjersti Bjørnstad (fritak grunnet at hun er statssekretær, Dorthe Bjørnstad Hoff møter), Camilla Aaseth, Lise Hammerud, Abdullahi Yusef Nageye, Sissel Morgen Gullord og Kristina Hegge

Høyre:

Anne Bjertnæs, Even Kyseth, Tom Erik Wiklund, Erlend Gjølme, Steffen Hellum, Barbro Smehaugen Larsen, Orchide Juliana J.P. Zubor, Murteza Qaka og Linn Hilde Fosso

Fremskrittspartiet:

Øystein Andreassen, Anne-Lise Hvalbye Krokeide, Arne Birger Krokeide og Norodd Jemtland Moen

Rødt:

Finn Olav Rolijordet, Hege Merete Saglien og Remi Johansen


Sosialistisk Venstreparti:

Hans Olav Lahlum og Kjetil Bjørklund

Miljøpartiet De Grønne:

Dag Halvor Fjeldstad-Pettersen

Kristelig Folkeparti:

Gry Ragna Daae Mæland

Venstre:

Omar Sukru Svendsen-Yagci

Industri- og Næringspartiet:

Gjermund Nyseth

Disse sitter i formannskapet:

Anne Bjertnæs (H), Even Kyseth (H), Torvild Sveen (Sp), Camilla Aaseth (Sp), Kjersti Bjørnstad (Sp, fritak da hun er statssekretær - Dorthe Bjørnstad Hoff møter), Øystein Andreassen (Frp), Anne Lise Krokeide (Frp), Marianne Stensrud (Ap), Even Solhaug (Ap), Kristin Stensrud (Ap) og Finn Olav Rolijordet

Disse sitter i utvalg for helse, mestring og velferd:

Leder Torvild Sveen (Sp), Kristina Hegge (Sp), Tom Erik Wiklund (H), Orchide Juliane J. P. Zubor (H), Anne Lise Krokeide (Frp), Geir Rune Nyhus (V), Liv Thorsen (Ap), Dina Solhaug (Ap), Bjørn Stenvold (Ap), Magnar Linnerud (Ap) og Liv Hammerstad (SV)

Disse sitter i utvalg for oppvekst, kultur og idrett:

Leder Erlend Gjølme (H), Steffen Hellum (H), Siv Nordseth (Sp), Sissel Morken Gullord (Sp), Odd Neverdal (Frp), Christin Guldahl Madsen (V), Gry Ragna D. Mæland (KrF), Kjersti Beck Bjørnback (Ap), Stian Simensen (Ap), Arne Jørgen Skurdal (Ap) og Forus Groentjes (Rødt)

Disse sitter i utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester:

Leder Ole Wilhelm Skundberg (Sp), Dorthe Bjørnstad (Sp), Hege Marie Moen Øversveen (Sp), Barbro Smedhaugen Larsen (H), Murteza Qaka (H), Arne Birger Krokeide (Frp), Gjermund Nyseth (V), Ola Gram Dæhlen (Ap), Maren Stenvold (Ap), Hege Saglien (Rødt) og Eirik Olsen (MDG)

Disse sitter i kontrollutvalget:

Leder Hans Olav Lahlum (SV), Linn Hilde Fosso (H), Vigdis Kristiansen (Sp),Tom Rune Bratlien (Ap) og Inge Jukvam
Medlemmer til de ulike rådene velges i kommunestyret i november.