Ny rapport viser at Gjøvik er best egnet som akuttsykehus nummer to

Gjøvik sykehus er best egnet som akuttsykehus nummer to hvis det blir storsykehus ved Mjøsbrua. Dette viser en samfunnsanalyse laget av Oslo Economics.

Det er Gjøvik kommune som er oppdragsgiver for rapporten, men Anders Modum Bilet og Finn Gjerull Rygh fra Oslo Economics presiserer at de har laget en objektiv rapport. Rapporten ble presentert i formannskapets møte onsdag 13. mai der det også fra politikerne ble gitt tilbakemelding om at de fant rapporten balansert.

Her kan du lese protokollen fra saken og rapporten i sin helhet.

Mange faktorer er vurdert

Oslo Economics har sett på flere faktorer som kan være avgjørende for om det blir Gjøvik, Lillehammer eller Elverum som blir akuttsykehus nummer når et nytt sykehus bygges ved Mjøsbrua. De faktorene som er sett på er reisetid, reismengde, tilgjengelighet, rekruttering, økonomi og såkalte reguleringsmessige forhold - som  går blant annet på de tre kommunenes arealpolitikk og byutvikling.

På flere områder er det små forskjeller mellom de tre kommunene, men på noen områder skiller Gjøvik seg positivt ut.

Gjøvik har det største bo- og arbeidsmarkedet

I rapporten pekes det på at Gjøvik er den største byen og har det klart største bo- og arbeidsmarkedet.

- Dette har også med rekruttering av ansatte å gjøre. Det er jo gjerne slik at hvis man har en partner, er det også viktig at partneren har muligheter for jobb, påpekte Anders Modum Bilet og Finn Gjerull Rygh fra Oslo Economics under presentasjonen av rapporten.

Når det gjelder rekruttering, ble det også trukket fram som en fordel at Gjøvik faktisk er en universitetsby med sykepleierutdanning. Det er kjent at det jobbes med å få medisinstudier til byen også. Dersom dette lykkes, vil dette være en svært stor fordel i forhold til at byen får et akuttsykehus.

Bedre bygningsmasse på Gjøvik

Det andre klare argumentet for at Gjøvik er best er at bygningene ved dagens sykehus er klart i bedre stand enn de i Lillehammer og Elverum. 

– Gjenbruk og vedlikeholdskostnader er et viktig argument. Alle tre sykehus er store nok til å romme et akuttsykehus. Den beste bygningsmassen finner vi i Gjøvik. Stråleavdelingen er i god stand på Gjøvik og er dyr å bygge på nytt. Gjøvik har klare fordeler og peker seg klart ut, mener Oslo Economics. De viste til undersøkelser som viser at Elverum vil kreve 300 millioner kroner ekstra sammenlignet med Gjøvik og Lillehammer 700 millioner kroner.

Et samlet formannskap gikk inn for å oversende rapporten til Helse Sør-Øst slik at de har den med seg i sin vurdering av sykehusstrukturen for Innlandet.