Nye Veiers ledelse på besøk i Gjøvik

Nye Veiers Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift og Øyvind Moshagen, direktør utbyggingsportefølje 2 besøkte i dag Gjøvik kommune.

Gjøvik kommune fikk i dag besøk av Nye Veiers ledelse, Finn Aasmund Hobbesland og Øyvind Moshagen. - Klikk for stort bildeGjøvik kommune fikk i dag besøk av Nye Veiers ledelse, Finn Aasmund Hobbesland og Øyvind Moshagen.Vi drøftet Nye Veiers planer for en helhetlig utbygging av rv4 og deres forestående utbygging av E6 fra Moelv til Øyer.

–Dette var en svært positiv start på dialog om både spennende og krevende utbyggingsprosjekter i Gjøvik kommune, uttaler ordfører Torvild Sveen.

–Vi har så langt et godt samarbeid med Nye Veier om E6-utbyggingen, og vi synes de har gode tanker om hvordan en helhetlig rv4-utbygging kan løse næringslivets og innbyggernes transportbehov, framhever Sveen.