Nytt kjøremønster i Prost Bloms gate fra 2. april

En del av gata blir helt stengt, og en del blir delvis åpen. Bybussen i området får helt ny kjørerute.

Arbeidet med å bygge om gata med fortau, sykkelfelt og nytt vann- og avløpsanlegg går over i en ny fase. Dette medfører at kjøremønsteret blir endret.

Kort fortalt

  • Krysset med Tranbergvegen/Øverbyvegen og krysset med Kirkevegen/Føllingstads veg er helt stengt for biltrafikk.
  • Strekningen nedenfor krysset med Føllingstads veg mot Fastland blir åpen i ett felt for trafikk som kommer fra sentrum.
  • Det blir noen ruteendringer for reisende med buss.
  • Arbeidet skal være ferdig 1. november i år.

Kart over arbeidet

Gjelder et halvt år

Natt til tirsdag 2. april ble strekningen mellom krysset med Tranbergvegen/Øverbyvegen og krysset med Kirkevegen/Føllingstads veg helt stengt for biltrafikk.

Strekningen som bygges ut nedenfor krysset med Føllingstads veg blir åpen i ett felt i retning vestover, det vil si fra sentrum.

Dette kjøremønsteret vil gjelde fram til gata er ferdig bygget ut, ca. 1. november i år. 

Myke trafikanter bør ikke gå i den stengte delen av gata, men velge andre kommunale gater i området og følge skiltinga.

Ruteplanlegger Jørn Tore Linberg i Innlandstrafikk, byggeleder Rune Bratteng i Innlandet fylkeskommune og prosjektleder Øyvind Nybrenna i Gjøvik kommune håper trafikantene følger med på skilting i området nær Prost Bloms gate, og at busspassasjerene får med seg at det blir store endringer i bybussens kjørerute. - Klikk for stort bildeRuteplanlegger Jørn Tore Linberg i Innlandstrafikk, byggeleder Rune Bratteng i Innlandet fylkeskommune og prosjektleder Øyvind Nybrenna i Gjøvik kommune håper trafikantene følger med på skilting i området nær Prost Bloms gate, og at busspassasjerene får med seg at det blir store endringer i bybussens kjørerute. Kari Hermanrud

Ny busslinje

Da anleggsarbeidet startet i november i fjor, la Innlandstrafikk om kjørerutene på flere av busslinjene sine. Busslinjene B42, 421, 425 og 426 har kjørt andre traseer.

Når Prost Bloms gate blir helt stengt mellom holdeplassene Kråkjordet og Parksvingen, må ruta til B42, som går mellom Øverby og Kopperud via skysstasjonen, legges helt om.

- B42 vil kjøre den vanlige ruta mellom skysstasjonen og Kopperud, men med andre avgangstider. På strekningen mellom Øverby og skysstasjonen setter vi opp ei midlertidig linje, B48, som skal gå mellom Øverby og Kaspergården, via skysstasjonen, sier ruteplanlegger Jørn Tore Linberg i Innlandstrafikk.

Mathias Topps veg

Busslinje B48 kommer til å gå i den vanlige traseen for B42 mellom Plassvingen og Parksvingen. Fra Parksvingen kommer den til å kjøre Øverbyvegen – Åsvegen – Raufossvegen – Mathias Topps veg og inn i Prost Bloms gate ved Fastland. Så kjører den til skysstasjonen og videre til Kaspergården på Kirkeby.

- Vi håper at dette blir et godt tilbud til passasjerene som til vanlig går på bybussen i Prost Bloms gate. Boligområdene langs gata får fortsatt tilgang til buss, men fra nye holdeplasser, sier Linberg.

Busslinjene 425 og 426 får også noen endringer i sine ruter fra 2. april, mens linje 421 fortsatt kjører i traseen den har gått i siden november i fjor.

Mer informasjon om ruteendringer og nye holdeplasser for linje B48 finner du på www.innlandstrafikk.no, og i reiseplanleggeren Entur.

Flere endringer i sommer

Krysset mellom Kirkevegen og Prost Bloms gate har vært stengt i en periode, men åpner igjen den 19. april.

- Det kommer til å bli noen endringer i kjøremønsteret i enkelte kryss i anleggsområdet i sommer. Det vil vi informere nærmere om, før endringene skjer. Omkjøringsrutene for de stengte strekningene i Prost Bloms gate blir skiltet, men det kan erfaringsvis ta noen dager før trafikantene får omstilt seg, sier byggeleder Rune Bratteng i Innlandet fylkeskommune.

Han understreker at Coop-butikken på Kråkjordet er åpen og har atkomst fra Føllingstads veg i hele anleggsperioden.

- Trafikantene bør beregne ekstra kjøretid på grunn av omkjøring mens Prost Bloms gate er stengt. Vi håper folk har forståelse for dette. Ettersom kommunen og fylkeskommunen har slått sammen to prosjekt som medfører gravearbeid i gata, får beboere og trafikanter bare én periode med graving, sier Bratteng.

Saken er hentet fra Innlandet fylkeskommune.no.