Offentlige parkeringsplasser i Farverikvartalet

Farverikvartalet AS er ferdig med de to første blokkene i Farverikvartalet. I den forbindelse har Gjøvik kommune nylig overtatt 25 offentlige parkeringsplasser i parkeringshuset der.

I november starter demonteringen av parkeringshuset i Storgata 10. Området er ikke eid av kommunen og byen mister dermed en del parkeringsplasser. Dette har gjort at kommunen har overtatt 25 parkeringsplasser i Farverikvartalet nå og det skal bli flere. Fullt utbygd består Farverikvartalet av fem bygg med totalt 130 leiligheter og cirka 200 parkeringsplasser. Gjøvik kommune skal i alt ha 75 parkeringsplasser av disse. På sikt kan det også bli noen flere.

 Parkeringsplassene er inne og det er døgnåpent, da mot parkeringsavgift. 

- Vi er klar over at det forsvinner flere parkeringsplasser fra Storgata 10 enn det vi greier å erstatte, men parkering er noe vi jobber kontinuerlig med. De nye parkeringsplassene vil jo også bli midt i sentrum, sier Øyvind Nybrenna. Han oppfordrer de som ikke har bevegelsesproblemer til å parkere på Mjøsstranda. Der er det stort sett ledig - og prisen er også lavere enn gateparkeringen i sentrum. 

Det finnes også noen parkeringsplasser ved Gjøvik gård, som jo heller ikke er så langt unna sentrum.

Her finner du en oversikt over hvor du ellers kan parkere i Gjøvik sentrum.