Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn

Kommunestyret vedtok 27. april enstemmig å opprette en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn. 

Du kan søke om oppreisning nederst på denne siden.

Kommunen har mottatt henvendelser fra tidligere barnehjemsbarn med spørsmål om oppreisning som følge av omsorgssvikt under opphold på barnehjem.

Med dette som bakgrunn ga kommunaldirektøren høsten 2022 en vurdering om hvordan denne typen saker kunne håndteres, med spørsmål om det skulle fremmes en individuell sak for hver enkel aktuell søker, eller om det skulle fremmes en generell sak om etablering av lokal kommunal oppreisningsordning. 

Ønsker å ta ansvar og unnskylde 

Kommunestyret vedtok altså å etablere en lokal, kommunal oppreisningsordning. Ordningen gjelder for personer som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt under Gjøvik kommunes omsorg i tidsrommet 1945-1980. 

Gjøvik kommune ønsker med oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning og en økonomisk oppreisning til personer som har opplevd omsorgssvikt eller overgrep i barnehjem, skolehjem, og fosterhjem mens de var under Gjøvik kommunes omsorg fram til 1980.

Setter ned eget oppreisningsutvalg

Vedtekter som foreslått i saken (ligger i lenke nederst i saken) legges til grunn for oppreisningsordningen. Det nedsettes et oppreisningsutvalg, samt et sekretariat for dette utvalget, til behandling av søknader til oppreisningsordningen.

Formannskapet oppretter oppreisningsutvalget og sekretariatet, samt bestemmer tidspunkt for oppstart og avslutning av arbeidet. 

Skal etablere gratis veiledningstjeneste

Gjøvik kommune vil tilby økonomisk veiledning og rådgivning til personer som får oppreisning. Denne tjenesten skal være gratis. Kommunedirektøren skal hvert år gi rapport til formannskapet/kommunestyret om status i utvalgets arbeid.

Informasjon om Gjøvik kommunes oppreisningsordning skal utformes og gjennomføres slik at det tas hensyn til de som har rett til å søke erstatning i dag kan være bosatt over hele landet og i utlandet.

Søk om oppreisning

Du kan søke om oppreisning ved å trykke på knappen under. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Søk om oppreisning elektronisk

Vil du heller fylle ut søknaden på papir?

Last ned søknadsskjemaet i papirversjon. (PDF, 147 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Servicetorget
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det kan også leveres personlig i servicetorget på Gjøvik rådhus.

Vedtekter