Ordfører og rådmann møtte sykehustoppene

Ordfører Torvild Sveen og rådmann Magnus Mathisen var klare i sin tale: Mjøssykehuset er dødt, dersom det ikke legges til Moelv.

Onsdag formiddag møtte de blant andre styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst. Temaet var selvfølgelig den betente sykehusstriden.

- Jeg føler vi fikk lagt fram et klart og tydelig budskap, sier ordfører Torvild Sveen (Sp) i etterkant av møtet.

Ville ha med formannskapet

Formannskapet i Gjøvik hadde ønske om å overvære dialogen mellom rådmann, ordfører og ledelsen i Helse sør-øst og Sykehuset Innlandet. Dette ble avvist.

– Begrunnelsen vi fikk er at dette kun er et dialogmøte, sier ordfører Torvild Sveen, som selv var tilhenger av å ha de andre folkevalgte med som tilhørere.

På forhånd sjekket både han sitt forberedte budskap med formannskapets medlemmer, og høstet sterk støtte.

Feil i samfunnsanalysen

Rådmann Magnus Mathisen peker på det de mener er vesentlige feil, mangler og skjevheter i samfunnsanalysen som fulgte Brumunddal-anbefalingen.

– Blant annet at de har vektlagt framtidig utbygging av E6, men ikke riksveg 4. At de har lagt all vekt på 20 minutters reisetid. Dersom man sier 25 eller 30 minutter, ville dette talt til fordel for Moelv. I tillegg ser de bort fra at Gjøvik er best stilt med tanke på rekruttering ved at vi helseutdanning i byen. Hvis vi retter opp en av disse feilslutningene, kommer Moelv best ut, sier Mathisen.