Gjøvik kommune

Aktuelt

Penger til å forske på klimatilpasninger

NTNU og Gjøvik kommune får 6,3 millioner kroner fra EU for å finne nye løsninger for vannrelaterte klimatilpassinger.

Bilde av Trond Hulleberg, Inger Katharina Gregersen, Mohammad Derawi og Pål Godard ved Mjøsa. - Klikk for stort bildeTrond Hulleberg, Inger Katharina Gregersen, Mohammad Derawi og Pål Godard. Brynjar Eidstuen  

Klimaendringene er allerede et faktum som er synlige også lokalt i Gjøvik. Vi ser allerede en økning i forekomster som styrtregn, oversvømmelser, flom og algeoppblomstringer i Mjøsa.

– Vi vet hvilke utfordringer vi står foran, men vi vet ennå ikke hvordan vi skal møte dem, sier Pål Godard, Smartby-programleder i Gjøvik kommune.

Nå vil Gjøvik kommune få forskingsmiljøet ved NTNU på lag til å finne de gode løsningene på problemene og hvordan de kan overvåkes. Hvis resultatene som NTNU og Gjøvik kommer fram til er vellykkede, vil dette framstå som et pilotprosjekt som vil bli kopiert og brukt i andre land.

I alt deltar 22 partnere fra 11 land i prosjektet som vil gi nye og bedre data, dypere kunnskap og muliggjøre raskere utrulling av løsninger. Forskingsprosjektet, som har fått navnet Transform Ar, vil gå over fire år der man de to første årene vil lete fram de beste løsningen og deretter prøve de ut i praksis de to neste.

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forskningsprogram, og har et totalbudsjett på ca. 130 millioner kroner.