Pris til en av våre helsesykepleiere

Anne Grethe Olden Garlimo fra Gjøvik kommune fikk prisen som Årets helsesykepleier i Oppland for 2023. Prisen ble utdelt i forbindelse med fagdagene til Landsgruppen av helsesykepleiere 14. mars.

Prisen går til en helsesykepleier som har utmerket seg med særlig engasjement og faglig kompetanse. Inndelingene i avdelingene til Landsgruppen av helsesykepleiere følger fortsatt de gamle fylkesgrensene. Derfor har hun fått tittelen i Oppland, ikke Innlandet.

Anne Grethe er ei dame som har lang erfaring som helsesykepleier. Hun er utdannet sykepleier i Bodø 1981-kullet. Allerede i 1986 tok hun videreutdanning som helsesykepleier i Oslo og har gjennom mange år vært svært engasjert, vist stor faglig interesse og vært en tydelig røst i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, både som helsesykepleier i kommunen og i samfunnet ellers.

Bilde av Anne Grethe Olden Garlimo med diplom og blomster. - Klikk for stort bildeAnne Grethe Olden Garlimo med diplom og blomster. privat

Startet forløperen til helsestasjon for ungdom

På 90-tallet var hun med og startet forløperen til helsestasjon for ungdom i kommunen, hvor hun sammen med kollegaer blant annet ga tilbud om prevensjonsveiledning til unge. Som helsesykepleier har hun jobbet både med de minste i helsestasjon, barneskole og ungdomshelsetjeneste.

De senere årene har skolehelsetjenesten vært hennes arbeidssted. I juryens begrunnelse heter det at hun har vist en stort engasjement og er spesielt opptatt av sosiale ulikheter i samfunnet. Gjennom sin helsesykepleierrolle viser hun et spesielt ansvar for å ivareta familier med dårlig økonomi ved blant annet å være samarbeidspartner og kontaktperson gjennom Røde Kors «Ønsketreet». Hun er alltid engasjert i å søke familier inn for opplevelser gjennom bl.a. «Ferie for alle». 

Ivaretar de svakeste

- Vi tør påstå at hun har en egen evne til å se og ivareta de svakeste i samfunnet, og gjør en stor forskjell for veldig mange familier med sitt engasjement. Små og store på helsestasjonen og skole har i en årrekke kjent på omsorgen og tryggheten som Anne Grethe gir. Hun er en god samtalepartner som ser hele mennesket. Vi vet det er mange elever, foresatte og ansatte som kommer til å savne henne når hun nå snart går av med pensjon, står det i begrunnelsen fra juryen.

I perioden 2004-2009 jobbet hun i Sykehuset Innlandet med selvmordsforebyggende arbeid og i flere år var hun aktiv i Voksne for Barn gjennom pilotprosjektet «Zippys venner».

I en årrekke har hun vært en del av kommunens kriseteam, og har stor kompetanse i sorg og krisearbeid for både barn, ungdom, voksne og familier.         

Tillitsvalgt og god kollega

I juryens begrunnelse heter det at Anne Grethe framstår som modig og stolt yrkesutøver som er opptatt av å fremsnakke yrkesgruppen sin, og har også i en årrekke vært aktiv som tillitsvalgt og ivaretatt ansattes rettigheter, samt bidratt til godt samarbeid og samhold på arbeidsplassen.

Som kollega utmerker hun seg spesielt som faglig engasjert, er alltid opptatt av utvikling, og er samtidig en kollega som gjerne deler av sin erfaring og lange kompetanse i faget.

- Hun tar velvillig imot studenter, er en meget god veileder som alltid er positiv til ny kunnskap og innspill fra dem. Som kollega er hun også støttende, oppmerksom og omsorgsfull. Vi kommer til å savne småpratene i gangen, humoren hennes, de gode innspillene i møter og engasjementet hun har vist, sier kollegene til Anne Grethe Garlimo.