Problemer med store nedbørsmengder

Det er kommet mye nedbør og mange i kommunen trenger hjelp.

 Kommunens ansatte jobber på spreng for å bistå der det trengs.

- Vi har kalt inn ansatte fra ferie for å få kjørt maskiner som trengs til det arbeidet som pågår, forteller Jan Tore Karlsen, leder for teknisk drift tirsdag.

Hjelp til selvhjelp

Det er mange steder i kommunen der vannet går sine egne veger.

Mellom ti og 15 campingenheter ved Flutua campingplass på Biristrand mellom Gjøvik og Lillehammer er berørt av flom.

Det er også mange stikkrenner som er tette og der vannet flyter utover.

- Dersom du ser at det er i ferd med å tette seg, så er det flott om du kan ta med deg ei krafse og forsøke å løsne massene, sier Karlsen. Kommunen hjelper til så godt vi kan, men det er behov for bistand mange steder nå, så vi håper at innbyggerne kan bistå oss litt.

Vær forsiktige!

- Både Hunnselva, Vesleelva og andre elver er svært store nå, så vi oppfordrer alle innbyggerne til å være svært forsiktige. Det er ikke nå du bør fiske langs elvebredden eller ta spekulative flombilder, sier Karlsen.