Råd fra mattilsynet om fugleinfluensa

Fugleinfluensaviruset er påvist hos ville fugler i de fleste fylker i Norge. Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet at man tar noen forholdsregler.

På mattilsynets nettside kan du lese mer om fugleinfluensa.