Rehabiliteringen av Gjøvik svømmehall blir forsinket

Rehabiliteringen av Gjøvik svømmehall startet i januar i år med Backe Oppland som leverandør. 

Etter at rivningen har startet og prosjekteringen har kommet godt i gang, har det dukket opp flere utfordringer i eksisterende svømmehall som har gjort at prosjektet vil bli forsinket.

Utfordringer som påvirker fremdriften

Vi har oppdaget flere forhold i eksisterende svømmehall som har gjort prosjektet mer utfordrende enn vi hadde forventet. Dette har ført til økt behov for ekstra arbeid for å sikre at anlegget fungerer godt og har lang levetid.

Her er noen av utfordringene:

  • Vi må rive flere konstruksjoner enn vi hadde planlagt.
  • Vi må bygge opp igjen konstruksjoner som vi har revet, som bassengvegger, bunn og takhvelv over tidligere treningsrom.
  • De gjenværende konstruksjonene har større behov for rehabilitering enn vi hadde antatt. Rehabilitering av betongkonstruksjoner tar ofte lang tid, spesielt når det gjelder kloriduttrekk som kan pågå over flere måneder.  Dette gjelder særlig for betongtaket over 25-meters bassenget.  Kloriduttrekk er en prosess hvor kloridioner som kan forårsake korrosjon i armeringen trekkes ut av betongen. 
  • Vi har funnet sprengstoff fra 70-tallet, fra da svømmehallen ble bygget. Dette gjør at vi må endre rivningsmetodene for å ivareta sikkerheten til de som utfører arbeidet.

Svømmehallen blir forsinket til skolestart 2026

Dessverre vil det ikke være mulig å ferdigstille anlegget etter planlagt fremdrift som var fjerde kvartal i 2025.

Backe Oppland har antydet at byggetiden vil bli forlenget med 6-8 måneder på grunn av de ovennevnte utfordringene, og vi har fortsatt ikke avdekket og løst alle problemene. Vi jobber hardt med å kartlegge risikoen, slik at vi får klarhet i alle forhold som har dukket opp. Når vi har gjort dette, vil vi kunne gi en endelig oppdatering om fremdriften i prosjektet. Dette forventer vi å kunne gjøre tidlig i høst.

Estimatet til Backe Oppland, tilsier at det nå ikke vil være mulig å åpne svømmeanlegget før skolestart 2026 – samtidig som parkeringshuset og studentboligene står ferdig. 

Vi beklager og takker for tålmodighet

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi håper på tålmodigheten og forståelse for forsinkelsen.

Når svømmeanlegget åpner, kan du være trygg på at det vil være en flott og funksjonell oppgradering som vil vare i mange år framover.