Sammen for tryggere veg og vann i Prost Bloms gate

Ann Elisabeth Stevens er en av dem som gleder seg til at Prost Bloms gate skal bli tryggere for gående og syklende. 

Prost Bloms gate ligger i et område med både barneskole, videregående skole, barnehager og mange boligfelt. Vegen er smal og har stor trafikk. Gjennomsnittlig trafikk er på 4500 kjøretøy i døgnet, noe som vil si at hverdagstrafikken er betydelig større. 

Prost Bloms gate er en fylkeskommunal veg. Nå starter arbeidet med nytt fortau og sykkelfelt på 750 meter av vegen.  Samtidig benytter Gjøvik kommune anledningen til å skifte ut 50-80 år gamle vann- og avløpsrør i området.

Fornøyd nabo, tross ett års byggetid

Det er Gjøvik Graveservice som bygger på oppdrag fra fylkeskommunen og kommunen. Arbeidet starter 6. november. Da ble den nederste strekningen som skal bygges om, mellom krysset med Parkvegen og krysset med Kirkevegen/Føllingstads veg, stengt for all trafikk.

Fra 27. november blir den øverste strekningen, som går mellom krysset med Kirkevegen/Føllingstads veg og krysset med Tranbergvegen/Øverbyvegen envegskjørt i retning mot sentrum.  Dette blir kjøremønsteret i gata fram til rundt 1 april.  

- Jeg tar gladelig ett år med litt bustete forhold og stengt gate så lenge jeg vet at resultatet blir bra, sier Ann Elisabeth Stevens. Hun bor i en av sidegatene til Prost Bloms gate og går daglig i området på veg til jobben ved Gjøvik videregående skole. Hun har også to sønner som ferdes i området. 

- Det føles ikke akkurat trygt for gående og syklende slik det er i dag, så dette blir bra, sier Stevens.

I neste byggefase blir strekningen som nå er stengt åpen igjen, mens den øvre delen blir stengt i begge retninger. Hele prosjektet skal være ferdig høsten 2024.

Trafikkhjelp i tre dager

For å gi best mulig informasjon de første dagene som arbeidet starter, vil fylkeskommunen ha en slags “trafikkvakt” til stede i området fra mandag 27. november til og med november. Dette gjøres for å kunne svare på spørsmål fra trafikantene og forklare dem de beste omkjøringsvegene.

Godt samarbeid

Lederen i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Iselin Vistekleiven (Ap), berømmet Gjøvik kommune for godt samarbeid, da kommunen, fylkeskommunen og Gjøvik Graverservice møttes for å markere starten på anleggsarbeidet. 

- Ved å slå oss sammen blir vi mer effektive og kan spare beboere og trafikanter for flere perioder med graving. Dette gjør at vi totalt sett får en kortere periode med anleggsarbeid, sa Vistekleiven. 

Ordfører Anne Bjertnæs er også svært fornøyd med at dette arbeidet er i gang. 

- Dette prosjektet har støtt høyt på ønskelista i Gjøvik kommune i mange år. Det blir et løft for Gjøvik å få gjort denne gata mer trafikksikker. Samtidig gjennomfører vi en nødvendig opprusting av vann- og avløpsnettet vårt i denne bydelen, sier ordfører

Til sammen har de to etatene satt av ca. 73 millioner kroner til arbeidet i og omkring Prost Bloms gate. 

Nytt kjøremønster

Sykkelfeltet og fortauet skal bygges på nordsida av Prost Bloms gate. Samtidig blir private avkjørsler gjort mer trafikksikre, sikten blir bedre og gata får ny belysning. 

Slik blir trafikken påvirket av byggearbeidet fram til ca. 1. april 2024:

  • Strekningen Parksvingen – Føllingstads veg: stengt i begge retninger
  • Strekningen Føllingstads veg – Tranbergvegen: åpen for biltrafikk i retning mot byen. Deler av strekningen blir lysregulert og bilistene må regne med ventetid. Buss kan kjøre i begge retninger
  • Krysset med F. L. Suhrs gate: stengt for all trafikk
  • Parkvegen: åpen for tovegs trafikk
  • Kirkevegen/Føllingstads veg: åpen for tovegs trafikk
  • Fotgjengere: må krysse Prost Bloms gate der det er tilrettelagt for det
  • Busslinjene B42, 421, 425 og 426 legger om rutene sine (se innlandstrafikk.no eller appen Entur)
  • Det skal være atkomst til eiendommene langs strekningen i byggetida