Starter forprosjekt for felles ungdomsskole ved Vardal

Kommunestyret har vedtatt å starte et forprosjekt for felles ungdomsskole for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande. Den nye skolen er tenkt i tilknytning til Vardal og Blomhaug i Hunndalen.

Det var et knapt flertall som torsdag 26. mars gikk inn for å starte opp forprosjektet. Vedtaket innebærer at kretsen for Bjørnsveen ungdomsskole forblir uendret. Forprosjektet skal heller ikke omhandle lokaler for en kunst- og kulturskole.

Begrunnelsen for vedtaket er at Vardal/Blomhaug ligger sentral om man ser alle de fire barneskolekretsene under ett. Infrastrukturen er tilstrekkelig god - noe som gjør tilgjengeligheten god. 

Gymsalen ved Blomhaug skole er i dårlig forfatning og det måtte uansett bygges en ny i nær framtid. Beliggenheten gjør også at sambruk ved idrettsfasilitetene ved Vardal idrettsforening svært aktuelt. 

Mindretallets forslag

Even Solhaug (Ap) foreslo at saken skulle bli utsatt til kommunestyret møtes igjen på ordinær måte. Da dette falt foreslo Solhaug at et forprosjekt for felles ungdomsskole for Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande med tomta inn til Vardal og Blomhaug samt å se på løsning i Thomasdalen.

Finn Olav Rolijordet (Rødt) ønsket å se på løsning for en skole for kretsene Kopperud og Vindingstad ved dagens Vindingstad skole med opprettholdelse av de øvrige ungdomsskolene. 

Her kan du lese saksframlegget