Tilskudd til innlevering av piggtråd

Utvalg for samfunnsutvikling har vedtatt å fortsette tilskuddsordningen til de som vil plukke og levere inn piggtråd. Denne runden er det satt av 200 000 kroner til ordningen.

Ordningen skal oppmuntre til å samle inn piggtråd som "ligger og slenger" med mål om å redusere skade på både mennesker og dyr.

Kriterier for å søke

  • Du må bo i Gjøvik kommune.
  • Piggtråden skal være samlet inn på en eiendom i Gjøvik kommune.
  • Kunne beskrive hvor i Gjøvik kommune piggtråden er plukket.

I søknaden må du laste opp følgende vedlegg:

  • Bilde av stedet før piggtråden ble plukket.
  • Eventuell avtale med grunneier.
  • Kvittering fra Metallco.

Slik gjør du det

  1. Lever piggtråden du har samlet til Metallco, som gir deg en kvittering på hvor mye du har levert.
  2. Last opp vedleggene og oppgi kontonummeret ditt i skjemaet under.
  3. Landbrukskontoret mottar skjemaet og betaler 100 kroner per kilo piggtråd.

Last opp kvittering og lever skjema

Det utbetales ikke tilskudd i kontanter.

Hvor er Metallco?

Adresse:
Mattisrudsvingen 101
2827, Gjøvik

Se kontaktinformasjon og åpningstider på Metallco sin hjemmeside.