Tiltakspakke til skognæringen

I dag tok landbruks- og matminister Olaug Bollestad turen til Gjøvik for å bli med på skogplanting i kommuneskogen.

Nå er om lag 30 millioner skogplanter klare for utplanting rundt om i Norge, men koronaviruset har gjort det utfordrende for skogbruket å få tak i nok arbeidskraft til plantingen.

Statsråd Olaug Bollestad kunne fortelle at landbruks- og matdepartementet har kommet med en tiltakspakke på 60 millioner kroner for å dekke de ekstra kostnadene rundt opplæring av ny arbeidskraft og ekstra administrasjon.

Olaug Bollestad plantet flere trær fra Biri planteskole i skogfeltet ovenfor Eiktunet - Klikk for stort bilde

Departementet har etter dialog med avtalepartene i jordbruksforhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket omdisponert midler under Landbrukets utviklingsfond til skogbruk til en ordning med ekstra plantetilskudd på 1,30 kroner per skogplante for skogplanter som plantes våren 2020.

- Skal man ta ut virke, må man plante også, sa Bollestad. Hun fortalte videre at det er viktig at de neste generasjonene også forstår at det er viktig å bruke og foredle tre.

Støtte fra Gjøvik kommune

- Akkurat nå, statsråd, er det utfordrende tider – både for små og store aktører. I årets tre første måneder hadde vi stor avvirkning, men nå er det stopp. Det får selvsagt betydelige konsekvenser for hele næringa, trolig på både kort og lang sikt, forteller ordfører Torvild Sveen.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok derfor i går en tiltakspakke på 150 000 kroner som skal gå til ekstraordinære tiltak for skogkultursesongen 2020 med hovedfokus på vårplantinga. I tillegg til de 150 000 omdisponerer kommunen ytterligere 150 000 fra skogbrukets rentemidler.

Innlandet er Norges største skogfylke, hvor 12 millioner planter skal settes. 700 000 av disse skal settes i Gjøvik under årets vårsesong.