Topro Bondelia barnehage kan bli kommunal

Gjøvik kommune er i forhandlinger med Topro AS, om en virksomhetsoverdragelse av Topro Bondelia barnehage.

Gjøvik kommune fikk våren 2022 henvendelse fra Topro as med et ønske om at kommunen kunne vurdere muligheten for en virksomhetsoverdragelse av Topro Bondelia barnehage. Høsten 2022 gikk kommune i dialog med Topro AS, og er nå i sluttfasen av forhandlingene.

 Topro Bondelia barnehage er i dag en privat barnehage med ca. 60 barn, fordelt på to etasjer. Barna er organisert i to småbarnsavdelinger og  to avdelinger for barn over tre år.

 Ved en virksomhetsoverdragelse vil Gjøvik kommune fortsatte driften av barnehagen i nåværende lokalene, og det vil derfor ikke bli noen endringer i den daglige driften for barn og foreldre. Videre er kommunen som ny arbeidsgiver, forpliktet til å videreføre de arbeidsbetingelser som Topro Bondelia barnehage har avtalt med medarbeiderne. De ansatte i barnehagen er orientert.