Vedtok å slå sammen Redalen og Skrinnhagen skoler

Med 22 mot 19 stemmer vedtok kommunestyret torsdag kveld å slå sammen Redalen og Skrinnhagen skoler til en felles barneskole. Dette var kommunedirektørens innstilling. 

Det betyr at elevene på de to skolene starter samtidig på nye Biri barneskole når skolen står ferdig, etter planen 1. januar 2024.

Vil sikre involvering ved sammenslåingen

Vedtaket ble gjort med stemmene til Høyre, Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet. I tillegg stemte Tone Lise Kvernlien for innstillingen fra kommunedirektøren. Kvernlien var fram til onsdag 24. mai representant for Arbeiderpartiet. Hun er nå uavhengig representant.

I vedtaket heter det at elever, ansatte og foresatte fra begge skolene skal involveres så tidlig som mulig i sammenslåingen. Det skal også legges til rette for at elever og ansatte blir kjent på tvers av skolene før oppstart.

Kommunedirektøren skal lage en egen sak om hvordan lokalene til Redalen skole skal brukes videre. Lokalsamfunnet i Redalen skal sikres medvirkning i denne saken.

Skolekretsgrensene for den nye skolekretsen legges ut på offentlig høring. 

Forslag om utsettelse av hele saken

Arbeiderpartiet foreslo at hele saken ble utsatt fram til resten av skolestrukturen skal behandles 14. september. De pekte på at de ønsket en helhetlig diskusjon. Utsettelsesforslaget falt mot 19 stemmer.

Da saken ikke ble utsatt, kom Rødt med følgende forslag:

1. Redalen skole forblir en fullverdig skole og blir skånet for nedleggelse i minst 10 år for å sikre trygghet hos lokalbefolkningen og for å tiltrekke seg flere barnefamilier.
2. Redalen skole blir pusset opp der det er behov for å sikre godkjenning ved neste tilsyn.
3. Skolekretsen for Redalen skal legges ut til høring der det blir sett på grensen i sør, vest og nord. Innledning ved oppvekstsjef for formannskapet og utvalg for samfunnsutvikling i fellesskap.

Dette forslaget fikk seks stemmer.