Læringsplattformer

Vi bruker læringsplattformene Skooler og Teams. Her finner du blant annet arbeidsplaner, skriv og beskjeder.

Følg med på tema- og periodeplaner

Elevene har egne sider for hvert fag, men foreldre har kun tilgang som gjest. Som gjest kan du ikke se elevenes sider. For å se det, må eleven vise deg det selv.

Vi forventer at du jevnlig er innom Skooler for å følge med på elevenes tema- og periodeplaner, arbeidsplaner og informasjon ellers.