Ordensregler for Bjørnsveen ungdomsskole

Kjennetegn på god orden 

1. Det forventes at elevene oppholder seg på skolens område i skoletiden så lenge ikke annet er avtalt med skolens ledelse/kontaktlærer.

2. Det forventes at elevene kommer presis.

3. Det forventes at elevene har med bøker og nødvendig utstyr.

4. Det forventes at elevene leverer arbeid til avtalt tid.

5. Det forventes at elevene ikke bruker sykkel eller motoriserte kjøretøyer på skolens områder.

6. Det forventes at elevene bruker skateboard e.l. bare utendørs og på tilvist sted. Elevene tar selv ansvar for nødvendig sikkerhetsutstyr.

7. Det forventes at elevene ikke tar med seg mat og drikke inn i gymsalen.

8. Det forventes at elevene ikke drikker brus eller spiser godteri i skoletiden hvis ikke andre avtaler er gjort med lærer.

9. Det forventes at elevene ikke skulker skolen.

10. Det forventes at elevene ikke bruker PC eller musikk på øret uten etter avtale med lærer. 

Kjennetegn på god oppførsel

1. Det forventes at elevene bidrar til arbeidsro i timene.

2. Det forventes at elevene etterkommer beskjed/instruks/veiledning fra ansatte.

3. Det forventes at eleven behandler andre elever med respekt på internett. Det finnes lover som sier noe om hva du kan gjøre og si på internett. Hvis du bryter loven, kan du bli straffet. Mobilbruk i undervisning skal kun skje etter avtale med en voksen.

Dette betyr:

  • Det er forbudt å true noen på nettet.
  • Det er forbudt å true noen til å gi deg penger eller andre ting av verdi.
  • Det er forbudt å dele eller spre bilder eller film av andre på nett uten at han eller hun har gitt samtykke.
  • Negativ omtale av medelever på nett og sosiale medier er forbudt. 

Mulige konsekvenser

1. Nedsatte ordenskarakterer ved gjentatte ganger.

2. Nedsatt oppførselskarakterer ved gjentatte ganger.

3. Skriftlig advarsel 

4. Forbud mot bruk av smarttefefon/nettbrett/PC i kortere eller lengre perioder.

5. Bortvisning inntil tre dager.

6. Anmeldelse av straffbare forhold.