Ung i Gjøvik

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldre og skolens ledelse.

Kontakt FAU

Leder Lene Bergum Pettersson
Mobil: 98 63 05 64
E-post: lbp@advjohnsrud.no

Nestleder Morgan Brenden
Mobil: 95 26 79 87
E-post: morganbrendenprivat@gmail.com

Klassekontakter

Klassekontakter

Spørsmål og svar om FAU

Foreldrekontakter og FAU