Vurdering og karakterer

Elevene får karakterer både i teoretiske og praktiske fag, samt i orden og oppførsel.

8. og 9.trinn vil kun få karakterer på halvårsvurdering i slutten av januar og juni. Dette er for å fremme fokus på fremovermeldinger og videre læring fremfor tallkarakterer.

Hvordan elevene ligger an underveis ivaretas i dialog mellom den enkelte faglærer og elev. 10.trinn vil få karakterer underveis da dette handler om sluttvurdering.

Vurdering for og av læring

Bakgrunn for dette er at forskning på vurdering viser at at elevene lærer best av vurdering uten karakter. Vurdering deles opp i vurdering for læring og vurdering av læring.

Vurdering for læring

Underveisvurdering kan styrke elevers læring hvis både lærer og elev bruker vurderingsinformasjon til å justere og tilpasse opplæringen underveis. Dette kalles vurdering for læring.

Vurdering av læring

Vurderingen av læring kan være vurdering av et sluttresultat som prøver, skriftlige innleveringer og andre produkter.

All vurdering har som mål å fremme elevenes utvikling og læring – også i orden og oppførsel.

Vurderingsgrunnlag

Både elever, foreldre og lærere har ansvar for at det er mulig å gi vurdering. Elevenes ansvar består i å møte fram til og delta aktivt i opplæringen.

Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens oppnådde kompetanse.

Dere vil motta et skriftlig varsel dersom det er fare for at eleven ikke kan få vurdering i faget i god tid, slik at det er mulig å skaffe seg vurderingsgrunnlag. Det samme gjelder hvis det er fare for å få nedsatt vurdering i orden og oppførsel.