Ung i Gjøvik

Ordensregler for Blomhaug skole

Slik vil vi ha det på Blomhaug

Jeg vet at ”Elevstandardene” er laget for at jeg skal vite hva som forventes av meg som elev, og for at Blomhaug skole skal være bra for alle!

I tillegg må vi ha noen regler for at det skal være likt og trygt for alle:

 1. På vei til og fra skolen må jeg alltid følge trafikkreglene. Hvis jeg får lov av foreldrene mine, kan jeg bruke sykkel/spark. Når jeg sykler, skal jeg bruke hjelm.
 2. Jeg skal oppholde meg utendørs i friminuttene, samt før og etter skoletid. Jeg bruker fotgjengerfeltet når jeg krysser veien til området på andre siden av Skoleveien.
 3. Hvis jeg har med meg mobiltelefon, skal den ligge avslått i sekken gjennom hele skoledagen. Dersom jeg bruker mobilen i skoletida, vil den bli tatt hånd om av læreren. Den kan hentes på kontoret av foreldrene mine.
 4. Jeg har lov til å gå på skøyter, hvis jeg bruker hjelm. Jeg kan bruke puck og kølle, når det er organisert av lærer (f.eks. gymtime).
 5. Jeg kan være med på Kongen på haugen og Rotte, når det er organisert av lærer, med kontinuerlig tilsyn.
 6. Jeg kaster snøball kun på oppsatte blinker.
 7. Jeg vet at 1.-4.trinn kan spille fotball på grusbanen, etter oppsatt liste. Håndballbanen kan brukes til både håndball og fotball. Trinnet som har banen, bestemmer hva som skal spilles.
 8. Jeg vet at prioritert rekkefølge på aktiviteter ute er:
  1. Gym
  2. Fysak
  3. Friminutt