Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse.

FAU-representanter på Blomhaug skole

2. trinn
Urime Gjoshi 
Kine Karina Kristiansen 
Kate Chaneth Bratvold Huse (vara)
Kjetil Hagen (vara)

3. trinn
Ingvild Skårdal Kvålen 
Beathe Lunde Daaland
Morten Hanssen Singstad (vara)
Trine Berg Skaaret (vara)

4. trinn
Cecilie Eid Falk
Line Nelly Yttergård
Shilan Murad (vara)
Vidar Mehl (vara)

5. trinn
Thomas Nomerstad
Janicke Lundhaug
Heidi Cathrine Aasen (vara)
Olav Dalberg (vara)

6. trinn
Agnes Yr Steingrimsdottir
Shilan Murad 
Christine Løfgren (vara)
Marit Louise Hammarø Karlsen (vara)

7. trinn
Elisabeth Thorud 
Kristina Jøranli
Ingvild Kleppe (vara)
Tom Arne Olsen (vara)

Spørsmål og svar om FAU