Råd til personer med nedsatt funksjonsevne

Har du synshemming, hørselshemming eller bevegelseshemming kan en krise påvirke deg noe annerledes enn for mange andre. Derfor er det viktig at du tenker gjennom på forhånd hvordan en krise vil påvirke deg.

 Råd til ulike brukergrupper