Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel

Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel må søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste kan bistå med å gjøre en vurdering av hvilke hjelpemidler som er aktuelle og videre hjelpe med å skrive søknad, samt tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Før du søker

Før det henvises til fysio- og ergoterapi anbefales det at du har fått undersøkt din hørsel hos fastlege eller audiograf, og/eller ditt syn hos optiker eller øyelege.

Slik søker du om hjelpemidler

For å søke om hjelpemidler, fyller du ut en henvisning til fysio- og ergoterapi, som hjelper deg videre. For å søke må du logge inn med ID-porten. Du kan også søke på vegne av andre.

Søk om hjelpemidler

Behov for reparasjon?

Ved behov for reparasjon eller sjekk av ditt syn og/eller hørselshjelpemiddel, ta kontakt med Helseteknikk.