Om Bylab Gjøvik

Bylab Gjøvik er vårt byutviklingsrom og metode for innbyggermedvirkning. Her kan innbyggere i alle aldre, næringslivet og kommunen møtes og bygge Gjøvik kommune - sammen!

Bylaben finner du på hjørnet av rådhuset mot Kauffeldts plass og Strandgata.

Hva er en bylab?

Bylab er et av flere virkemidler for å styrke samarbeidet om byutviklingen og en arena for å skape en god kommune sammen. Bylab Gjøvik ble etablert som metode i 2020. Metoden skal sikre økt involvering og engasjement og være en nøytral arena for økt innsikt på tvers.

Ønsket er å samarbeide tettere med byens innbyggere, næringsliv, akademia, forskningsmiljø og andre som er engasjert i by- stedsutvikling. Vi ønsker å teste ut hvordan man kan nå overordnede mål og visjoner gjennom konkrete tema, prosjekter og aktiviteter. For å finne løsninger som bidrar til å utvikle kommunen må det jobbes innovativt og konkret, det må testes ut og utforske nye måter å løse oppgavene på.