Ung i Gjøvik

Bylabprosjekter

Gjøvik kommune har startet et stedsutviklingsprosjekt Snertingdal. Prosjektet er et samarbeid mellom dere som bor i bygda og kommunen.

Målet er er at bygda skal være et attraktiv sted å bo. 

 

Skolen er ikke bare et bygg, men gir muligheter til bedre læring og trivsel, møteplasser både inne i byggene og uteområdene, og vil være et bygg som kan legge til rette for flere aktiviteter også etter skolens åpningstid.

Det var vedtatt at skolen skulle stå ferdig i 2026. Det er foreslått utsatt. Det endelige vedtaket for dette er 15.desember. Vi vil uansett fortsette planleggingen for å sikre at vi ivaretar det som har kommet fram av behov.

Tusen takk til alle som har kommet med innspill til Fastland. Vi fikk tilsammen inn over 200 innspill som vi tar med oss videre i arbeidet. Vi gleder oss allerede til neste sommer. Vi har trekt en heldig vinner av et nettbrett, personen er blitt kontaktet. 

Til neste sommer skal Fastland oppgraderes. Noen av planene som allerede er bestemt er oppgradering av stupetårnet og bassenget. 

Gjennom et bylabsamarbeid mellom Hunton, Syljuåsen, Natre, DNT og Gjøvik kommune har vi bygget et friluftshus og bybadstue i Fredevika!

I 2021 spurte vi dere hva som skal til for å trives, bo og få enda flere til å flytte til Biri.

Det er bygd et helt nytt omsorgssenter, det skal bygges ny skole og barnehage, det blir ny E6 gjennom Biri og et område ved Vismunda skal klargjøres for næring.

Les om prosjektene og tilbakemeldingene vi fikk på nettsiden til Biri bygdelab.

Arkitektfirmaet Oslo Works skal utarbeide ny detaljreguleringsplan på vegne av grunneier Bryggevegen 7-9 AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål i kombinasjon med næring, bevertning, tjenesteyting og hotell.