Bylab Gjøvik - Engasjer deg i Gjøvik

Bylab Gjøvik er vårt byutviklingsrom og metode for innbyggermedvirkning

Her kan innbyggere i alle aldre, næringslivet og kommunen møtes og bygge Gjøvik kommune - sammen!

Bylabprosjekter

  • Skolestruktur – Hva mener du?

    Vårt mål er at alle elevene i Gjøvik kommune skal lære og utvikle seg i et trygt og godt skolemiljø. Det skal være et like godt tilbud uavhengig av hvilken skole man går på. Det blir færre elever...
  • Barnehagestruktur i Nordbyen – Hva mener du?

    Vårt mål er at alle barn i Gjøvik kommune skal lære og utvikle seg i et trygt og godt barnehagemiljø. Det skal være et like godt tilbud uavhengig av hvilken barnehage man går i. Vi har mange...
  • Bygdeutvikling i Snertingdal

    Gjøvik kommune har startet et stedsutviklingsprosjekt Snertingdal. Prosjektet er et samarbeid mellom dere som bor i bygda og kommunen. Målet er er at bygda skal være et attraktiv sted å bo.

Åpne møter og workshops

Til toppen