Ung i Gjøvik

Bli med å utvikle Gjøvik kommune!

Med Bylab Gjøvik vil vi gi deg som innbygger en mulighet til å påvirke og medvirke i prosjektene som foregår i kommunen.

Trykk på temaet du er engasjert i og gi oss dine innspill.

Pågående prosjekter

  • Åpent møte om Gatebruksplan for Gjøvik sentrum

    Ønsker du å vite hvordan kommunen tilrettelegger for gående, syklende, kollektivreisende og bilister i Gjøvik sentrum? Har du meninger om noe som burde vært bedre eller annerledes enn det er i dag?...
  • Hotell, boliger og næring i Bryggevegen

    Arkitektfirmaet Oslo Works skal utarbeide ny detaljreguleringsplan på vegne av grunneier Bryggevegen 7-9 AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål i kombinasjon med næring...
  • Utvikle Biri - Biri bygdelab

    Vi vil høre hva som skal til for at du skal trives, bo og få enda flere til å flytte til Biri. Det er bygd et helt nytt omsorgssenter, det skal bygges ny skole og barnehage, det blir ny E6 gjennom...
Til toppen