Ung i Gjøvik

Bylab Gjøvik er vårt byutviklingsrom og metode for innbyggermedvirkning

Her kan innbyggere i alle aldre, næringslivet og kommunen møtes og bygge Gjøvik kommune - sammen!

Bylabprosjekter

 • Bygdeutvikling i Snertingdal

  Gjøvik kommune har startet et stedsutviklingsprosjekt Snertingdal. Prosjektet er et samarbeid mellom dere som bor i bygda og kommunen. Målet er er at bygda skal være et attraktiv sted å bo.
 • Ny ungdomsskole i Hunndalen

  Skolen er ikke bare et bygg, men gir muligheter til bedre læring og trivsel, møteplasser både inne i byggene og uteområdene, og vil være et bygg som kan legge til rette for flere aktiviteter også...
 • Hvordan vil du det skal være på Fastland?

  Tusen takk til alle som har kommet med innspill til Fastland. Vi fikk tilsammen inn over 200 innspill som vi tar med oss videre i arbeidet. Vi gleder oss allerede til neste sommer. Vi har trekt en...

Åpne møter og workshops

 • Åpent møte om ny hall og uteområde på skolen

  Hunndalen er under utvikling. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole og hall i Hunndalen ønsker vi å invitere til åpent møte. Målet med møte er å informere om planer og få innspill.
 • Velkommen til åpent møte om Biris utvikling

  Nå skal Gjøvik kommune vedta en plan for utviklingen av Biri! Den skal behandles politisk i februar.
 • Workshop for ungdom

  Biri bygdelab inviterer til digital workshop 19. mai 2021 klokken 18:00-19:00. Du får mulighet til å si din mening om det uorganiserte fritidstibudet på Biri, hva som er bra og hva du savner. Ung i...
Til toppen