Lånekort og regler

Slik får du et lånekort

Nasjonale lånekort fås i biblioteket mot fremvisning av legitimasjon, og kan brukes over hele landet. Det er gratis å få lånekort.

Barn og ungdom i alderen 6-15 år må ha med foresattes underskrift. Lånekort for barn og ungdom kan kun brukes i Gjøvik.

Ansvarlig for alle lån på ditt lånekort

Du er selv ansvarlig for alle lån som blir gjort med ditt lånekort. Derfor må du ikke la andre låne på ditt kort.

Om du mister kortet, er det viktig at du sier fra til oss slik at vi får sperret det. Et nytt lånekort koster kr. 40 for voksne og kr. 20 for barn. Husk også å melde fra om navn- og adresseendring.

Aldersgrense

Det meste hos oss kan lånes av alle over 6 år. Det er egne aldersgrenser for lån av film og spill.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker.

  • Enkelte populære titler kan ha 7 eller 14 dagers lånetid.
  • Film har 1 ukes lånetid.
  • Tidsskrifter har 2 ukers lånetid.

Slik forlenger du lånetiden

I Bibliofil kan du også administrere lån, reservere og søke i katalogen vår. Materiale med venteliste kan ikke fornyes.

For sen levering

Purring blir sendt ut på e-post, SMS eller i posten. 1. varsel er gratis, 2. varsel koster 70 kroner. Etter det vil det bli sendt regning og lånekortet blir sperret for lån.

Ved levering av materiale må det fortsatt betales purregebyr og/eller omkostninger. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter gjeldende satser.

Erstatningssatser for tapt eller ødelagt materiale

Satser for erstatning
Materiale Pris
Voksenmedier: erstatning fag-, skjønn- og lydbok 400
Barnemedier: erstatning fag-, skjønn- og lydbok 250
Erstatning av DVD film < 2 plater 200
Erstatning av DVD serie > 2 plater 400
Erstatning musikk-CD 150
Erstatning tidsskrifter 100
Erstatning tegneserier 300
Erstatning språkkurs 700
Erstatning innlånte bøker 700
Erstatning spill til konsoller (Xbox, Playstation, Nintendo Switch m.m.) 700
Erstatning brettspill 700
Fakturagebyr 145,-

Ansatte på biblioteket har taushetsplikt. Det er mulig for låner å kjøpe erstatningsmateriale på egen hånd. Dette må avklares med biblioteket i forkant for hvert tilfelle.