Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Gjennom oppdrag fra blant annet Kunnskapsdepartementet finansierer de opplæring for ansatte med lite formell utdanning.

Hva er Kompetansepluss?

HK-dir delte i 2018 ut til sammen 195 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen og frivilligheten. I overkant av 1 000 bedrifter over hele landet får støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk.

Gjøvik Læringssenter tilbyr undervisning innenfor Kompetansepluss og er godkjent tilbyder av disse kursene. Vi har opprettet kontakt med flere bedrifter i distriktet og har gjennomført kurs i flere av disse bedriftene.

Enkelt å søke midler

Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke, og Kompetansepluss tilbyr personlig veiledning i søknadsprosessen. Kompetansepluss tilbyr også læringsressurser og standardiserte kurs. Kurs kan også skreddersys til din virksomhet, og Gjøvik Læringssenter kan bistå med å arrangere kurs og søke midler på vegne av virksomheten.

Spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no