Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Personer som får fritak fra plikten mister retten til gratis opplæring.

Hvem kan søke?

Du kan søke om fritak hvis du

  • kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
  • kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet
  • har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak

Du kan ikke søke fritak hvis du

Søk fritak

Søk fritak fritak fra opplæring ved å logge inn med ditt fødselsnummer eller d-nummer i skjemaet under. Skjemaet må fylles ut på norsk eller engelsk.

Søk fritak fra plikt til opplæring

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet.