Grunnskole 13-16 år

Innføringsklassen ved Gjøvik Læringssenter er et skoletilbud for flerspråklige barn og ungdom i grunnskolealder. Målet for innføringstilbudet er at elevene skal gjøres klare for ordinær grunnskole.

Inntak

Når en flerspråklig elev kommer til kommunen blir de henvist til Gjøvik Læringssenter. Enten kan foreldre ta direkte kontakt med senteret eller så kan de gå via skolekontoret eller flyktningavdelingen.

Har eleven gått i norsk skole tidligere, for eksempel mens eleven har bodd på mottak, blir det tatt en faglig vurdering på om eleven er god nok i norsk til å gå rett ut i ordinær skole.

Inspektør og rektor har en inntakssamtale med eleven og foresatte før eleven starter i innføringsklassen.

Grunnskoleeksamen

Innføringsklassen slutter med grunnskoleeksamen. Hvis du består grunnskoleeksamen, får du vitnemål fra norsk grunnskole. Vitnemål gir rett til inntak ved videregående skole.

Har du spørsmål?

Molly Williams Thoresen
Telefon: 48 26 82 23
E-post: molly.williams-thoresen@gjovik.kommune.no