Grunnskole for voksne (forberedende voksenopplæring)

Grunnskoleopplæringen for voksne ved Gjøvik læringssenter tilbyr opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, og samfunnsfag.

Målet for opplæringen er eksamen på 10. trinns nivå.

Slik søker du

Meld deg på kurset ved å logge inn med ditt fødselsnummer eller d-nummer i skjemaet under. Skjemaet må fylles ut på norsk eller engelsk.

Søk plass på grunnskole for voksne

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet. Det er ingen søknadsfrist.

Skoleløp

Grunnskoleopplæringen for voksne er modulbasert. Opplæringen består av 4 moduler.

Den estimerte tidsbruken er som følger:

  • Modul 1: 1,5 år
  • Modul 2: 2,5 år
  • Modul 3: 1 år
  • Modul 4: 1 år

Hvor lang tid man bruker på hele løpet vil variere fra person til person. Etter å ha fullført modul 1, 2 og 3, vil du få et kompetansebevis.

Denne grunnskoleopplæringen er et fulltidstilbud på 26 timer per uke. Det forventes at du er på skolen hver dag.

Grunnskoleeksamen

Grunnskoleopplæringen ender med grunnskoleeksamen. Når du består grunnskoleeksamen, får du vitnemål fra norsk grunnskole.

Vitnemål gir rett til inntak ved både ordinær videregående skole og videregående skole for voksne i regi av Karriere Innlandet.

Har du spørsmål?

Kristin Ellingsen
Telefon: 91 63 28 77
E-post: kristin.ellingsen@gjovik.kommune.no