Dagkurs i norsk

Gjøvik Læringssenter tilbyr norskopplæring i nivåene A1, A2, B1 og B2 på dagtid.

Norskopplæringskursene er for voksne innvandrere.

Meld deg på

Det er ingen søknadsfrist.

Meld deg på dagkurs i norsk

Etter du har meldt deg på kurset, tar vi kontakt med deg og signerer en kontrakt.

Pris

Kurset 40 kroner per undervisningstime. En undervisningstime varer i 45 minutter.

Kurset er gratis for innbyggere i Gjøvik kommune med vedtak om rett til norskopplæring.

Organisering

Vi deler elevene inn i tre ulike spor, ut fra tidligere skolebakgrunn:

Spor 1 er for personer med svært liten eller ingen skolebakgrunn. Opplæringen foregår i stor grad muntlig. Læreplanen for spor 1 inneholder blant annet en modul for lese- og skriveopplæring.

Spor 2 er for personer med litt utdannelse. Opplæringen har en middels progresjonshastighet.

Spor 3 er tilrettelagt for personer med en god allmennutdanning. En del av disse personene har en påbegynt eller fullført høyere utdanning. Opplæringen skal ha rask progresjonshastighet.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kurset eller trenger hjelp til påmelding? Ta kontakt.

Jølin Stokke
Telefon: 90 68 76 84
E-post: jolin.stokke@gjovik.kommune.no