Samfunnskunnskap

Gjøvik Læringssenter tilbyr 75 timers kurs i samfunnskunnskap på dagtid.

Meld deg på

Det er ingen søknadsfrist.

Meld deg på kurs i samfunnskunnskap

Etter du har meldt deg på kurset, tar vi kontakt med deg og signerer en kontrakt.

Om kurset

Kurset har klasseromsundervisning 5 timer hver uke og tar for seg pensum som kreves for å bestå samfunnskunnskapsprøven. Prøven gjøres etter 75 timers undervisning.

Om prøven

Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter). Prøven skal være på et språk du forstår godt. Om du skal bruke prøven til å søke norsk statsborgerskap, må prøven være på norsk.

I prøven får du 38 oppgaver. De fleste av oppgavene er flervalgsoppgaver som har tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Det vil også være bildeoppgaver der du må krysse av på riktig sted i bildet.

Det er kun 34 oppgaver i prøven som gir poeng, fordi vi tester ut nye oppgaver. Får du rett/galt svar på de fire oppgavene vi tester, vil ikke dette påvirke hvor mange poeng du får.

Du må ha minst 26 riktige svar for å bestå prøven.

Pris

Kurset koster 3 000 kroner. Prisen inkluderer både kurs og prøve.

Kurset er gratis for innbyggere i Gjøvik kommune med vedtak om rett til opplæring i samfunnskunnskap.

Spørsmål?

Har du spørsmål om kurset eller trenger hjelp til påmelding? Ta kontakt.

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no